Motive insuficiente de divorţ

Publicat de Brindusa On 23:25

Divorţul se pronunţă numai în cazuri justificate. Dacă pe parcursul procesului, nu se va dovedi că există motive de divorţ, cererea ar putea fi respinsă.

Astfel, orice presupus motiv care nu întruneşte gravitatea necesară şi nu face imposibilă continuarea căsniciei va duce la respingerea cererii de divorţ.

Motive insuficiente de divorţ

- lipsa de afectivitate dintre soţi

- dezinteresul faţă de viaţa socială comună a soţilor

- refuzul unuia dintre soţi de a se implica în proiectele comune ale soţilor sau ale celuilalt soţ

- lipsa de suport financiar între soţi

- lipsa de aspiraţii comune

- incapacitatea unui soţ de a fi un pun părinte

Important!

Nu constituie un motiv temeinic de divorţ faptul că neînţelegerile dintre soţi au fost provocate din cauza traiului în comun cu alţi membri din familie.