Desfacerea Casatoriei

Publicat de Brindusa On 23:28

În conformitate cu art. 44 din Constiuţia României „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită dintre soţi, pe egalitatea acestora, pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi intsruirea copiilor”.

Aşa cum căsătoria de încheie prin consimţământul liber al viitorilor soţi, şi desfacerea ei trebuie să îndeplinească aceeaşi condiţie.

Potrivit art. 38 din Codul civil căsătoria încetează prin moartea unuia dintre soţi sau prin divorţ.

Desfacerea căsătoriei prin divorţ este un mijloc juridic prin care se pune capă existenţei căsătoriei pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre soţi, atunci când datorită unor motive temeinice , raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Important!

Căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunţat divortul a rămas irevocabilă.

Pânã la desfacerea cãsãtoriei, soţii îşi datoreazã întreţinere.